VOORWAARDEN

Betalingsvoorwaarden:

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
 3. Controle-afspraken dienen uiterlijk 48 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.
 4. Alle zittingen dienen contant of met PIN ter plekke te worden afgerekend. Op verzoek sturen wij u de maandfactuur na.
 5. Bestaande relaties komen indien gewenst in aanmerking voor betaling op basis van een maandfactuur. 
 6. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 21 dagen.
 7. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer IBAN NL46ABNA0427646251 ten name van Maatschap De Heer F.G.M. Taks en Mevrouw L. Taks-Citeur. Tobagolaan 4, 4383 AM Vlissingen.
 8. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
 9. Indien de volledige betaling niet binnen 21 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
 10. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
 11. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
 12. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 13. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Aanvullende voorwaarden voor FysioAbonnement:

 1. Fysiotherapie binnen het FysioAbonnement is alleen op medische indicatie. De fysiotherapeut bepaalt wat voor uw klacht de ideale behandelfrequentie is en bepaalt dus ook of de behandeling medisch noodzakelijk is. U kunt uw abonnement in laten gaan op het moment dat fysiotherapie nodig is. Er bestaat geen automatisch recht op fysiotherapie.
 2. De looptijd van FysioAbonnementen is 1 jaar.
 3. Voor de meeste indicaties bestaan behandelrichtlijnen die door de fysiotherapeut gevolgd worden.
 4. Betaling van het FysioAbonnement geschiedt maandelijks middels een SEPA incasso.
 5. De fysiotherapeut bepaalt samen met u de inhoud van de behandeling. De duur van behandeling is 15 tot 25 minuten. De behandeling kan ook bestaan uit een specifiek onderzoek of een test. Als u aan het eind van de looptijd van uw abonnement nog behandelingen over heeft, dan mag u deze indien er sprake is van een medische indicatie met 1 behandeling per week gebruiken.
 6. De fysiotherapiebehandelingen kunnen alleen tijdens de looptijd van het abonnement worden gebruikt. Na het verlopen van het abonnement kunt u een nieuw abonnement afsluiten of losse behandelingen bijkopen. Behandelingen kunnen niet worden meegenomen naar een volgende abonnementsperiode.
 7. Voor behandelingen fysiotherapie uit het FysioAbonnement is geen verwijzing nodig.