CONGRES fysiotherapie voor ouderen

23-10-2018

Op 15 september heb ik een congres bijgewoond over fysiotherapie voor ouderen.

De volgende interessante onderwerpen zijn aan bod gekomen.

 

John Branten fysiotherapeut: Krachttraining voor ouderen.

Bekend is dat het verouderingsproces gepaard gaat met een afname van spiermassa en spierkracht, maar in hoeverre is er een verband tussen deze krachtafname en het functioneren van ouderen in hun normale dagelijkse leven? Deze lezing gaf handvaten voor het optimaliseren van krachttrainingsprogramma’s bij ouderen, gericht op het verminderen en voorkomen van functionele achteruitgang en valrisico’s en het weer opbouwen van een volwaardige en veilige loopfunctie. Het blijven trainen is noodzakelijk om het lopen te behouden.
 

Drs.Ir. Marieke Terwel: Cognitieve revalidatie na een beroerte.
Cognitieve (hoe je dingen om je heen waarneemt) revalidatie is binnen de geriatrische revalidatiezorg  een relatief nieuwe behandelvorm voor CVA-revalidanten met een beroerte (240.000 mensen krijgen per jaar een CVA). Een belangrijke ontwikkeling, want het aantal CVA-revalidanten met cognitieve beperkingen is aanzienlijk en de gevolgen zijn vaak ernstig en veelal chronisch van aard.  Er is sprake van korte termijn geheugen als je na 90 seconden vergeten bent  wat je daarvoor gedaan hebt.  Ze gaf ons handige tips hoe je mensen toch weer een aantal dingen kunt leren: gebruik maken van een agenda, plaatjes, ezelsbruggetjes, dingen blijven herhalen en directe reproductie van het geleerde.

 

Prof. dr. Mirjam Pijnappels - Balanscontrole bij ouderen: meten en trainen
Een verstoorde balans(evenwicht) kan verstrekkende gevolgen hebben. Het kan leiden tot vallen, met mogelijk letsel of valangst tot gevolg. In 2016 kwamen ongeveer 96.000 mensen  door een val terecht bij de spoedeisende hulp. En dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. Doordat we steeds ouder worden gaat onze balans achteruit. Gelukkig zijn er methodes ontwikkeld om de balans te verbeteren ook als mensen ouder worden.. Effectieve en innovatieve trainingsvormen voor balansverbetering en valreductie werden aan de hand van praktische voorbeelden toegelicht. Ze gaf ons goede tips om mensen beter met hun balans te kunnen helpen.

 

Tevreden ging iedereen huiswaarts.